Tietoverkkopalvelut

Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa voit suuntautua TIETOVERKKOPALVELUIHIN.

TietoverkkopalvelutOpintojaksojen sisällöt ovat työelämälähtöisiä, Microsoft IT Academy ja Cisco Networking Academy -opintojen muodostaessa suuntautumisen rungon.

Tietoverkkopalveluissa mm. suunnitellaan verkkoja, konffataan kytkimiä ja reitittimiä sekä otetaan käyttöön verkkopalveluja:

 

team1

WP_000569

 

MSITA_member_logo

CiscoNetAcad_LOGO_RGB

VMW_09Q3_LGO_VMwareITAcademy_K

Palo ALto Networks Academy