ohjelmistotuotanto

Domain-Driven Design

Vaughn Vernon: ”Implementing Domain-Driven Design” Domain-Driven Design on uusi lähestymistapa ohjelmistokehitykseen, joka on saavuttanut suosiota viime vuosien aikana. Termi voisi olla löyhästi suomennettuna ”sovellusalakeskeinen suunnittelu”. Lähestymistapa lähti liikkeelle Eric Evansin kirjasta “Domain Driven Design”. Kirjassa…


ICT-SEMINAARIT -KURSSIN TUOTOKSIA KETTERÄN OHJELMISTOKEHITYKSEN ALUEELTA

ICT-seminaarit -kurssilla, kavereiden kesken ICT-sempassa, opiskelijat tuottavat esiselvitysraportin valitsemastaan ICT-alaan liittyvästä aiheesta, ja esittelevät keskeisimmät löydöksensä muille kurssilaisille. Kurssilla syntyvää raporttia voidaan pitää eräänlaisena pienoisopinnäytetyönä, ja kurssi pyrkiikin antamaan valmiuksia opinnäytetyöprosessissa menestymiselle. Viimeistään tässä vaiheessa…


No Image

Ohjelmistotuotannon opintopolun Seitsemisen projektien satoa: Pathfinding Compass

Teksti: Tero Mustikkamaa / Team Tetris Viime syksynä me tietojenkäsittelyn kolmosvuotiset teimme neljän kuukauden ajan yhteistyöprojektia Seitsemisen kansallispuiston kanssa. Projektissa yhdistyivät Oman palvelun kehittämisprojekti ja ICT-projektien johtaminen -opintojaksot. Kukin opintopolku teki projektin omien toimialueidensa kannalta ja…


No Image

Android – ohjelmointia TIKOssa

Kirjoittaja: Atte Mäkelä (ohjelmistotuotanto) Ohjelmistotuotannon opintopolussa opiskellaan mobiiliohjelmointia kaikille yleisimmille alustoille kuten Android, iOS ja Windows Phone. Opintojaksoilla opiskellaan käytännönläheisesti tekemällä mobiiliprojekti itsenäisesti tai pienissä ryhmissä. Projektit asetetaan julkisesti saataville eri kauppapaikkoihin (esim. Microsoft Marketplace…