Kansainvälinen projektiyhteistyö opetti vuorovaikutuksen tärkeyttä

Kirjoittanut tietojenkäsitelyn koulutuksen koulutuspäällikkö, Mira Grönvall

Marraskuussa 2016 kävimme lehtori Anne-Mari Sainion kanssa Münchenissä paikallisessa ammattikorkeakoulussa Munich University of Applied Sciences (MUAS) ideoimassa yhteistyötä, tavoitteena tarjota ohjelmistotuotannon opiskelijoille kokemusta ja osaamista kansainvälisestä projektityöskentelystä.

Viikon aikana saimme suunnitelman niin pitkälle, että keväällä 2017 lähdimme rohkeasti kokeilemaan, mitä saamme yhdessä aikaiseksi. Meidän silloin toisen vuoden ohjelmistotuotannon opiskelijoiden lisäksi mukana oli MUASin ylemmän tutkinnon, Business Entrepreneurship and Digital Technology Management, opiskeljoita yhdessä opettajansa, professori Holger Günzelin kanssa. Projektin asiakkaana toimi energiajätti E-ON, ja tavoitteena oli kehittää applikaatio kuluttajalle energiankulutuksen seurantaan.

Kevät käytettiin ideointiin, ja päärooli oli Münchenissä. MUASin opiskelijat miettivät bisnesnäkökulmaa, kun taas tikon opiskelijat kommentoivat ja kehittivät ideoita edelleen ns. teknisen asiantuntijan roolissa. Yhteyttä pidettiin mm. videoneuvotteluilla, sähköpostilla, jaetuilla alustoilla jne.

Jo keväällä huomattiin, että ensimmäinen haaste oli ero aikatauluissa, sillä meillä on erilaiset lukukaudet. Tuli siis aikoja, jolloin jommassakummassa päässä oltiin lomalla, ja näin etenemiseen tuli pakollisia taukoja. Tästä huolimatta ideat saatiin siihen pisteeseen, että syksyllä päästiin aloittamaan toteutusvaihe.

Alun perin ajatuksena oli, että kehitystiimeihin olisi tullut ohjelmoijia myös MUASista, mutta mm. aikatauluongelmista johtuen päädyttiin siihen, että koodaus tehdään TAMKilaisin voimin. Tarvittavaa tietoa ja tukea Münchenin päästä jouduttiin aika ajoin odottamaan, mutta sitkeys palkittiin, ja joulukuussa 2017 pääsimme kuin pääsimmekin esittelemään lopputuotteet asiakkaalle.

Esittelytilaisuudessa E-ONilla mukana olleet opiskelijat esiintyivät edukseen, ja asiakkaan edustajat olivat positiivisen yllättyneitä tuotosten tasosta. Oli hienoa seurata, miten luontevaa opiskelijoiden esiintyminen oli, ja kuinka ylpeitä saimme olla opiskelijoiden osaamisen tasosta.

Yhdessä opiskelijoiden kanssa todettiin, että keskeistä onnistumiselle kansainvälisissä projekteissa on toimiva vuorovaikutus ja asiakkaan sitoutuminen. Vaikka näissä molemmissa olikin haasteita matkan varrella, voidaan todeta, että pilotti antoi rohkaisua siihen, että tämänkaltaista yhteistyötä kannattaa edelleen tavoitella, sillä se antaa näkemystä etätyöskentelystä, kansainvälisen yhteistyön haasteista ja mahdollisuuksista, kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta ja monia muita sellaisia asioita, joita ei pelkässä luokkahuonetyöskentelyssä oman ryhmän kesken synny.