IoT ja tietoturva

Kirjoittaja: tikon tietoverkkopalvelut opintopolun opiskelija Samu Neulaniemi

Suoritin mediaseurannan aiheesta IoT ja tietoturva. IoT eli Internet of Things tarkoittaa internetin laajentumista kaikkiin arkipäiväisiin laitteisiin. Seurannan aikana opin, että IoT:ssä on paljon puutteita tietoturvan saralla ja siihen liittyy paljon uhkia, jotka pitää ottaa huomioon. Uutisia IoT:stä ja tietoturvasta näkee vielä kohtalaisen vähän, mikä on harmillista, kun ottaa huomioon miten tärkeä aihe se on tulevaisuuden kannalta. Seurannan aikana selvisi muun muassa , että lähes puolet USA:ssa toimivista yrityksistä, jotka käyttävät IoT-laitteita, ovat kokeneet tietomurtoja. Tietoturva on erityisen suuri ongelma juuri IoT:n kanssa. Internetin ulottuminen esimerkiksi autoihin ja muihin tärkeisiin laitteisiin mahdollistaa erittäin vaarallisen tavan hakkereille hyväksikäyttää näitä. Tämän kun yhdistää siihen, että laitevalmistajat haluavat tietenkin kulunsa mahdollisimman alas, mikä tapahtuu helpoiten tietoturvasta leikkaamalla, on suuri ongelma syntymässä.

Seurannan aikana tuli selväksi, että IoT:hen sisältyy erittäin suuri uhka ja meidän pitäisi olla varovaisia edistyksemme kanssa. Myös yksityisyys kärsii, jos internet on läsnä kaikissa käyttämissämme laitteissa.  IoT:hen sisältyy monia eettisiä kysymyksiä, kun mietitään, minkä datan kerääminen on sallittua ja minkä ei. Myös sen valvominen, että tätä ei hyväksikäytetä on ongelmallista. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olemme ehkä hieman sinisilmäisiä IoT:n suhteen ja en itse ainakaan tarvitse internetominaisuuksia kahvinkeittimeeni.