4. sprintti: kehitystä, kehitystä

Ginger Nutsin Nollataulu-pelistä kuva
Ginger Nutsin Nollataulu-pelistä kuva

Yleistä

Neljännen sprintin vallitsevana teemana 15TIKO4-ryhmässämme on ollut etätyö. Muiden koulutöiden harventuessa (ja vaikeutuessa) myös koululla näkyvät kehitystiimit ovat näyttäytyneet melko harvalukuisina.

Kehitystä on kuitenkin tapahtunut, mistä viestii sprintin lopussa ilmestyneet pelien trailerit sekä verkkosivut. Valmennusryhmän tiimeistä suurin osa kommentoi neljännen sprintin menneen loppujen lopuksi hyvin ilman sen suurempia ongelmia. Joissakin tilanteissa on huomattu, että onkin ehkä haukattu liian iso pala, mutta tilanteesta on koettu selvittävän keinolla tai toisella.

Kehitystiimien kuulumiset

Vial

Nimestä huolimatta kevään projekti on sujunut melkein ongelmitta. Epäilyttävän hyvin sujuva projekti kasvattaa pelkoa pieleen menemisestä viime hetkillä, mutta se olkoon seuraavan sprintin ja tulevaisuuden Vialin ongelma.

Neljännessä sprintissä kartoitimme testauksesta tulleiden palautteiden perusteella mitä pelistämme puuttuu (tai mitä siinä oli vialla) ja lisäsimme siihen haluttuja ominaisuuksia. Pelimme ei muuttunut kovin radikaalisti, mutta joitakin muutoksia siihenkin saatiin. Sprintin lopulla peli näyttikin jo erittäin hyvältä.

Vial

Vialin Partly Cloudy

Brainwreck

Pelimme oli neljänteen sprinttiin tultaessa vielä melko raakile, jota lähdimme hiomaan katselmointipäivänä saamamme palautteen pohjalta valmiiksi tuotteeksi. Vaikka kevään mittaan muiden koulutöiden määrä onkin vähentynyt, on niiden laajuus kasvanut kuitenkin lähes samalla mitalla. Tiimimme jäsenten aikaa veivätkin asiantuntijaviestinnän esitysten valmistelut ja www-tekniikoiden vaativa harjoitustyö. Tästä huolimatta olemme ehtineet peliprojektimmekin parissa työskentelemään, ja onkin ollut ilahduttavaa huomata selkeää edistystä pelin kaikilla osa-alueilla.

Brainwreck

Brainwreckin luomusta

Vaikka pelin mekaniikat olivatkin käytännössä jo valmiit ja lukkoon lyödyt, palasimme vielä suunnittelupöydälle pientä hienosäätöä varten. Ohjaamiseen lisättiin hieman kiihtyvyyttä ja inertiaa, jotta pelituntuma ei olisi aivan niin töksähtelevä. Päädyimme myös luomaan kentät peliin proseduraalisesti kuultuamme aiheesta mainion esitelmän asiantuntijaviestinnän tunnilla. Tämä vähentää huomattavasti sisällön kasvattamiseen vaadittua työmäärää, ja kentät ovat myös aiemmin editorilla tekemiämme mielenkiintoisempia. Sprintin aikana tehdyistä viilauksista suurimmat kohdistuivat kuitenkin pelin visuaaliseen ilmeeseen, joka oli testauspäivänä kerännyt aiheestakin eniten kritiikkiä.

Ulkoasua muutettiin antamaan hieman kolmiulotteista vaikutelmaa ravintoaineiden lennellessä näytöllä.

Crossguard

Meidän ryhmällä on projekti sujunut nyt erittäin hyvin. Vaikkakin välillä tulee hyvin kiireistä ja päivätkin voivat venyä pitkiksi projektin ulkopuolisten asioiden, kuten kurssien kokeiden ja muiden pakollisisten tehtävien takia.

Sprintti nelosen aikana saimme palautetta pelistämme varsinaiselta kohdeyleisöltä. Palautteen myötä saimme hyviä ideoita, jotka pitäisi vielä saada peliin. Tuli hoppu, kun piti pyörittää traileria, verkkosivuja ja projektin yleistä hallintaa yhtäaikaisesti kaiken muun lisäksi, koska trailerin ja verkkosivujen deadline oli tämän sprintin lopussa.

Olemme tyytyväisiä työmme laatuun, ja enää pitää puristaa viimeisimmät ominaisuudet peliin.

Cross Guardin Regal Rest

Cross Guardin peliä

Confused Volcano

Kevään projekti on yleisesti ottaen sujunut hyvin. Pieniä mutkia on ollut matkassa, mutta suuremmilta ongelmilta on vältytty. Olemme edistyneet hyvin, ja peli alkaakin olla valmis pikkuhiljaa. Kiire on ollut, koska projektin lisäksi meillä on ollut tehtävänä paljon muita projektin ulkopuolella olevia kouluhommia.

Neljännessä sprintissä jatkoimme pelin kehittämistä sekä hiomista ja otimme myös huomioon Tredun testaustilaisuudessa saadut palautteet, joiden pohjalta teimme muutoksia. Olemme joutuneet jättämään pari ominaisuutta pelistä pois, koska meillä ei olisi ollut aikaa tehdä niitä. Neljännen sprintin loppuvaiheilla peli alkoikin näyttää jo melkein valmiilta. 

Confused Vulcanon peliä

Confused Vulcanon tuotantoa

Ginger Nuts

Neljännessä sprintissä tuli aikamoinen kiire kurssitehtävien takia. Mekin saimme kuitenkin peliä eteenpäin yöunien kustannuksella. Pelimme on nimeltään Nollataulu – opettavainen peli unenpuutteesta.

– 15TIKO4 –