Lähdimme tiimimme voimin haastattelemaan TAMKista tietojenkäsittelyn tradenomeiksi valmistuneita, nyt alan töissä olevia henkilöitä.

Emmi Niemi, Markus Puljula, Leevi Roininen ja Arttu Liimola kävivät haastattelemassa Marko Kuusniemeä, joka toimii tällä hetkellä Software Engineer -tittelillä Tiedolla.

Marko Kuusniemi valmistui tradenomiksi TAMKin tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta, ohjelmointiin suuntautuneena joulukuussa 2008. Opiskelujen ohessa suoritetun puolen vuoden mittaisen opinnäytetyöskentelyn jälkeen hän sai vakituisen työpaikan Tiedolla. Opinnäytetyönään Marko toteutti tilausten- ja resurssienhallintajärjestelmän Tiedon sisäiseen käyttöön. Tällä hetkellä hän on mukana mobiilimarkkinointiin keskittyvässä projektissa.

TAMKista hyvät valmiudet työelämään

Koulutusohjelman kattavuuteen TAMKissa Marko on tyytyväinen: se on vastannut hyvin työssä vaadittavia taitoja ja antanut hänelle työssä tarvittavat perusvalmiudet, joita hän on pystynyt kehittämään edelleen työskentelynsä aikana. Itse koulutuksen laadustakaan hän ei löydä moitittavaa, sillä opetus on paljon käytännönläheisempää ja henkilökohtaisempaa kuin vaikkapa yliopistoissa. Hän ei ole kertaakaan katunut päätöstään suorittaa tutkinto tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa TAMKissa.

Palkitsevaa ja vaihtelevaa työtä

Markon aloittaessa työnsä Tiedolla hänelle annettiin jo heti alussa paljon vastuuta ja vaativia tehtäviä, minkä hän kokee hyvänä asiana. Näin ei rutinoidu pelkästään tietynlaisiin tehtäviin. Positiivisena hän näkee myös työtehtävien vaihtelevuuden ja muuttuvuuden tekniikan kehittyessä: pääsee kokeilemaan sekä oppimaan uutta. Työ palkitsee. On hyvä kokea onnistumisen tunne joskus pitkänkin työn valmistuttua, Marko toteaa.

Hyville osaajille aina töitä

Tietojenkäsittely on tämän päivän ja yhä edelleen tulevaisuuden ala. Hyville osaajille löytyy aina töitä, koska tekniikan kehittyessä tarvitaan aina uusia uudistuneita osaajia sen hallitsemiseksi. Tämä tosiasia on hyvä muistaa uutisia ja erityisesti maailman taloustilannetta seuratessa. Alalle suuntautumiseen ei tarvitse osata mahdottomia asioita tai olla teknisesti paras osaaja – tärkeintä on oma motivaatio ja erityisesti mielenkiinto alaa kohtaan, muut työssä vaadittavat taidot ja tekniikat ehtii kyllä oppia. Työpaikka itsessään tarjoaa koulutusta kurssittamalla tekijöitään ulkoisilla kouluttajilla, verkkokurssien avulla sekä järjestämällä sisäisiä koulutuksia. Näiden lisäksi asioiden oppimiseen annetaan oikeasti aikaa. Alasta on myös joitakin harhaluuloja, kuten se, että perusedellytys on olla matemaattisesti erityisen lahjakas, vaikkei matematiikan osaamisesta toki ole haittaakaan. Ohjelmistotuotantoon kannattaa suuntautua, mikäli ongelmanratkaisun, tiedonhallinnan tai käyttöliittymänhallinta kiinnostavat.

Ohjelmistotuotantoon suuntautuessa on tärkeä muistaa, että työnkuva ei ole useinkaan pelkkää ohjelmointia. Työhön kuuluu ohjelmoinnin lisäksi paljon hallinnollisia tehtäviä, suunnittelua sekä raportointia. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistuvilla on myös omat etunsa, sillä tradenomit hallitsevat teknisen puolen lisäksi kaupan alaa ja sosiaalisia taitoja yleisesti ottaen hyvin. Tradenomikoulutuksen perusopinnoissa näihin taitoihin kiinnitetään paljon huomiota ja niitä arvostetaan nykypäivänä monissa yrityksissä paljon. Positiivisina puolina alasta voidaan todeta, että alan palkkataso on hyvä ja kehittyvä. Lisäksi uraa on mahdollisuus kehittää eri suuntiin oman motivaation ja kiinnostuksen mukaisesti – ulkomailla ajoittain tai pysyvästi työskentelemisen vaihtoehtoa unohtamatta.